Κοινοποιησεις
 
Περάσανε από την άλλη πλευρά
βγήκανε έξω από τα τείχη
σωπάσαν για να μην πληρώσουν
τα αμαρτήματα. Κουβάλησαν το βάρος
του χρέους τους όσο μπορέσαν
πάνω από τις πληγές τους
οι άνθρωποι.
Ποιοι, θε μου, μάτισαν τις αποστάσεις;
Ποιοι ακύρωσαν τα ελέη;
Μοιάζει να είν’ αργά
και ο κόσμος δεν είναι μεγαλύτερος
οι μάχες που δεν έμοιαζαν να χάνονται
χαθήκαν όπως η αξία που φέρουν τα ψεύτικα χαμόγελα
κι εσύ δεν πρόλαβες – ναι, απέτυχες κι εσύ
να συντηρήσεις του φωτός σου τις δυνάμεις.
Οι κερασιές ανθίζαν
την ίδια ώρα που οπισθοχωρούσαν οι δυνάμεις.
Η ιδέα και η ελπίδα.
Μόνος τώρα, να, γνέφω στα ωραία και αληθή
με τόσες απώλειες σε έμψυχο υλικό.