Κοινοποιησεις

Βεβαίως τυγχάνω υποχρεωτικώς Έλλην,
αλλά η χώρα μου με κουρελιάζει.
Δε θα’ θελα να ξαναπατήσω στην Αθήνα.
Και είπα στη γυναίκα μου: Όταν ψοφήσω,
εδώ στο Παρίσι, να κάψεις το κουφάρι μου
στο κρεματόριο και να ρίξεις τις στάχτες μου
στον υπόνομο.
Τέτοια είναι η διαθήκη μου.