Κοινοποιησεις
Οι συμπατριώτες μου καθεύδουν όταν η χώρα δημοπρατείται.
Επαγγελματίες έλληνες υπεραμύνονται της ιδέας του ελληνισμού. Λησμονούν πως ο ελληνισμός είναι η ευρύτερη έννοια της Ελλάδος, εδώ και αιώνες.
Πάντως, επί του παρόντος, προτιμώ να μένω φιλέλλην, παρά έλλην.