Κοινοποιησεις
Κι αν με ρωτήσουν ποτέ
τι κατάφερα με τα ποιήματα.
Θα σκύψω το κεφάλι
και θα πω τίποτα.
Κι αν με ρωτήσουν
αν άλλαξα τον κόσμο.
Θα σκύψω το κεφάλι
και θα πω
πως ούτε τον εαυτό μου
δεν κατάφερα
ν’ αλλάξω.
Κι αν με ρωτήσουν
γιατί συνεχίζω
θα τους κοιτάξω κατάματα
και θα τους δείξω
πως τα φαντάσματα
της νύχτας
μου σφίγγουν
το χέρι
κι εξομολογούνται πως
αν και δεν άνοιξαν
ποτέ τους ένα βιβλίο
με συμπάθεια
κάτι δικό
μου έχουν διαβάσει.