Κοινοποιησεις

Συχνά τα χέρια
και τα μάτια μου
μοιάζουν κουρέλια
ποτισμένα
με φωτιά…
Όταν δεν βλέπει
κανείς
λαμπαδιάζουν
οι σιωπές
φλέγονται
οι στιγμές
θεριεύουν
οι αυγές
και οι σκέψεις
γίνονται γλυκάνθρωποι
που στη πανσέληνο
στέλνουν
φιλιά…