Κοινοποιησεις

Νομίζω θα γεννιόταν υπάκουος αν είχε αίμα αντί για λέξεις στις φλέβες του.
Αν τόσες σκιές δεν κατοικούσαν στο σώμα του.
Αν οι αρχέγονοι μύστες δεν πυρπολούσαν το βλέμμα του.
Αν η αδικία δεν φτουρούσε στα γένια του.
Αν η φτώχεια δεν εξαπλωνόταν στο δέρμα του.
Νομίζω πως θα γεννιόταν υπάκουος, μα ένας ποιητής πήρε τη θέση στη γέννα του.