Κοινοποιησεις
Καλημερίζει ο γραφειοκράτης έμπορος
τον γραφειοκράτη δικηγόρο.
Χαιρετά στρατιωτικά ο γραφειοκράτης γιατρός
τον γραφειοκράτη ανυπολοχαγό.
Γνέθει με νοσταλγία ο γραφειοκράτης τραπεζικός
στον γραφειοκράτη τελωνιακό.
Καλησπερίζει μαχητικά ο γραφειοκράτης καθηγητής
τον γραφειοκράτη υπουργό.
Φωνάζει γλυκά ο γραφειοκράτης λογιστής
τον γραφειοκράτη υπάλληλο και τον προσκαλεί
σε γραφειοκρατικό γεύμα.
Καληνυχτίζει θερμά ο γραφειοκράτης βουλευτής
τον γραφειοκράτη ψηφοφόρο του.
Μα τώρα είναι πια αργά.
Η νύχτα κοιμίζει τους γραφειοκράτες
και ξυπνά τους ποιητές
που κρατώντας τα τυπικά
πηδάνε γραφειοκρατικά
την ρουφιάνα
την φάρα τους…