Κοινοποιησεις
 
Τελευταία μαθητεύω στο βουνό.
Μιμούμαι τα δέντρα
το φτερούγισμα των πουλιών
το χώμα που μυρίζει.
Αφήνω τον άνεμο
να παίξει μαζί μου.
Αφήνω τους σπόρους
να καρπίσουν
στα γένια μου.
Τίποτα δεν με λυτρώνει πια.
Παρατηρώ τα φύλλα σαν σούφι
να στριφογυρίζουν στο μάτι
της ηρεμίας.
Σήμερα κηδεύω τον εαυτό μου.
Αύριο θα διασχίσω τους καλαμιώνες
και θα επιστρέψω ντυμένος με τον Δευτεριάτικο χιτώνα μου.
Μα δεν θα είμαι μόνος.