Κοινοποιησεις

άνθρωπε σειρήνα 
άφησε με να κρατήσω το μυαλό μου σε ο,τι έχει σημασία 
στο ηχόχρωμα σου ναυαγώ

άνθρωπε πειρασμέ
πεινασμένη σ’ακολουθώ, τα φρούτα σου κρύψε 
από τη γλύκα λιγοψυχώ

άνθρωπε αμαρτωλέ
στο πάνθεο της λαγνείας βάλε με
από την κόλαση δεν θέλω να σωθώ

άνθρωπε άπληστε
τη φαιά ουσία στράγγιξε και το μυαλό μου κλέψε
όλο δικό σου..άρπαξε,

αυτό που, κατά κύριο λόγο,
στέκεται ακίνητο και μαθαίνει να εκπλήσσεται