Κοινοποιησεις
Η ουτοπία βρίσκεται στον ορίζοντα.
Όποτε κάνω δύο βήματα να την πλησιάσω
αυτή απομακρύνεται δυο βήματα.
Αν προχωρήσω δέκα βήματα μπροστά
αυτή ξεγλιστράει δέκα βήματα ακόμα πιο πέρα.
Όσο μακριά  κι αν πάω ποτέ δεν τη φτάνω.
Τότε σε τι χρησιμεύει η ουτοπία;
Ακριβώς σε αυτό,
στο να μας κανει να προχωράμε μπροστά…