Κοινοποιησεις
«Μόνιμος κάτοικος πια της Βαβέλ,
συμπολίτης του κόσμου,
ξένος για πάντα,
παίρνω μαθήματα σάλπιγγας
κατ’ οίκον.»«Όταν κουραστώ
η μουσική-όπως έκανε πάντα-
να γκρεμίσει τα τείχη γύρω μου.»«Στον επόμενο διωγμό μου
θέλω
να είμαι ο διώκτης μου.»

[Από την ποιητική συλλογή του Χρίστου Παπαδόπουλου με τίτλο
«Η Γλώσσα της φυγής», εκδόσεις Μικρή  Άρκτος.]

Φωτογραφία: Χρήστος Διαμάντης