Κοινοποιησεις

Η Υπατία, που για αιώνες παρουσιάζεται ως μάρτυς της Επιστήμης και της Θρησκείας και που τον Μάρτιο του 415 μ.Χ., φανατισμένοι Χριστιανοί την έγδαραν ζωντανή..

Γεννημένη κάπου ανάμεσα στο 350 και το 370 μ.Χ., η Υπατία υπήρξε η κόρη του Θέωνα, διάσημου για την έκδοση των «Στοιχείων» του Ευκλείδη, τα οποία για 15 αιώνες μέχρι το 1814 ήταν το βασικό βιβλίο Γεωμετρίας στην εκπαίδευση.

Ο πατέρας της την έστειλε στην Αθήνα και στην Αλεξάνδρεια γι’ ανώτερες σπουδές, όπου ακολούθησε τις διδαχές του Πλωτίνου, του Νεοπλατωνιστή φιλοσόφου του 3ου μ.Χ. αιώνα που απέρριπτε την εμπειρική έρευνα και ενεθάρρυνε την μελέτη της Λογικής και των Μαθηματικών.

Θεωρείτο η πρώτη σημαντική γυναίκα μαθηματικός στην Ιστορία και δίδασκε επίσης αστρονομία και φιλοσοφία.