Κοινοποιησεις

Πώς θα ήταν οι κοινωνίες αν βασίζονταν
περισσότερο στις αρχές τις διανόησης;
Αμφισβητώντας και όχι συμπλέοντας.
Κριτικάροντας και όχι συμφωνώντας.
Πώς θα ήταν τα Μέσα Ενημέρωσης
αν δεν εγκλωβίζονταν στον ξύλινο πολιτικό λόγο,
στα δρώμενά του και στο “ψέμα-αίμα-σπέρμα”;
Πώς θα ήταν τα σχολεία αν δίδασκαν σκέψη
και όχι παπαγαλία;
Αν δεν αξιολογούσαν το “κατά γράμμα”
αλλά το “κατά κρίση”;
Πώς θα ήμασταν όλοι αν ήμασταν ελεύθεροι;