Κοινοποιησεις

Οι άνθρωποι
που γνώριζε
μάκραιναν επικίνδυνα
τα μέλη τους

τόσο πολύ
που δεν είχαν
ανάγκη
πια
ο ένας τον άλλον.

.
(Μεταιχμιακή χαρά | Φαρφουλάς | 2013)