Κοινοποιησεις
Ο κόσμος είχε περιοριστεί στην επιφάνεια του
δέρματός της και καμία πίκρα δεν μπορούσε να
εισχωρήσει μέσα της.
.

(Από το βιβλίο: Εκατό χρόνια μοναξιά |  Μετάφραση: Κλαίτη Σωτηριάδου-Μπαράχας)