Κοινοποιησεις
Στοιχηματίζω σ’ έναν θεό πατέρα
παντοκράτορα. Έτσι είπε. Ήταν πίσω απ’
τα σύρματα, δεν μιλούσε ελληνικά,
κανείς δεν γνώρισε τις λέξεις που βγήκαν απ’
το στόμα του. Μόνο το νόημά τους ήταν εκ
προοιμίου γνωστό. Το φώναζε το πρό-σωπο
του ξένου. Ίδιο θεού.
.
(Από τη συλλογή: “Διαδοχικές ασυνέχειες”.)