Κοινοποιησεις

Τους καλύτερους οργασμούς τους είχε πάντα Πέμπτες το θυ-
μάμαι καλά. Γιαυτό και δεν περνούσε Πέμπτη να μην την
επισκεφτώ. Η σχέση μας δεν βασιζόταν στο σεξ, αν και αυτή
έτσι νόμιζε. Εγώ άλλα πίστευα και τώρα που άκουσα πως άρ-
χισε την ψυχανάλυση εύχομαι να με συναντάει κάτω από
κάθε σπιθαμή ψυχής που θα σκαλίζει. Ιδίως τις Πέμπτες.

(Από τη συλλογή: Η Ωδή Που Δεν Έγραψα Και Άλλες Ιστορίες |
photography by Fred De Casablanca)