Κοινοποιησεις
Υπάρχει μνήμη που συλλέγει τα περασμένα
δεν τ’ αφήνει στο δρόμο της ζωής να σκορπισθούνε
να εξαφανιστούνε κάπου
όξω από μας
όξω από ορίζοντα και βλέμμα·
κι έτσι, και αν σβήσουνε,
η μυρωδιά τους σώζεται
απελπιστικά.
 
(Έργα | Εκδόσεις: Βικελαία βιβλιοθήκη)