Κοινοποιησεις

Ένα φιλί – αθώος σεισμός.
Τα φύλλα σιγοφλοίσβησαν,
Αλάφιασε ο κάμπος μόλις.
Ένα φιλί – δροσιάς γλυκός λυγμός.
Ποτέ πιο αλαφρά δεν ράγισαν
Τα μάρμαρα στα μνήματα.

.
(Από τη συλλογή: Φαγιάντσες | 1982-1984 – συγκεντρωτική έκδοση:
«Ποιήσεις 1963-2003» | Εκδόσεις: Γαβριηλίδης | 2004 | Cover Photo by Ronis Willy)