Κοινοποιησεις

Μου είπε επί λέξει
-Άμα πεθάνω
πώς θα ζήσω
χωρίς εσένα;