Κοινοποιησεις
Άνοιξα την αποθήκη
και σ’ έβγαλα. Μνήμες κουβάρια.
Κινήσεις, χρώματα – σιδηροπρίονα
των αισθήσεων – Μικρό παιδί
και βλέπω την επερχόμενη
ζωή με ανοικτό το στόμα.