Κοινοποιησεις

Πριν από όλα αυτά ο ώμος σου
τινάζει μετάξι στο στόμα μου
και σωπαίνω και κοιμάμαι.