Κοινοποιησεις

ΜΜ Δάσκαλε, γιατί τους εργάτες και τους υπαλ-
λήλους, όσους, τέλος πάντων, έχουν την τύχη
να εργάζονται τα τελευταία χρόνια, δεν τους
λένε πια εργαζόμενους και τους αποκαλούν
“απασχολούμενους”;

ΜΔ Και πως να τους λένε; Δούλους; Δεν είναι κομψό.
.
(Από το βιβλίο: Ο μεγάλος μαθητής και ο μικρός δάσκαλος | Εκδόσεις: ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ)