Κοινοποιησεις

 

 

Είναι κάτι βράδια, δάσκαλε, που ο ουρανός
μου φαίνεται… όμορφος με τα χιλιάδες αστέ-
ρια του κι αφήνω το κουμπιούτερ και βγαίνω
στο μπαλκόνι και τον χαζεύω. Πολλές φορές,
ξεχνιέμαι για ώρες γοητευμένος κι από την η-
συχία της νύχτας, ώσπου κάποια στιγμή, σαν
ξυπνητήρι μέσα μου μια σκέψη έντονα μου
λέει: “μα τι κάνεις τώρα;” και γυρνάω τρέχο-
ντας στο facebook και με περιμένουν όλοι φω-
νάζοντας: “που είσαι;” και “που χάθηκες;”
Και γιατί μου τα λες αυτά τώρα;
Ανησυχώ, δάσκαλε, πως γίνεται κάτι τόσο ά-
χρηστο και αδιάφορο, όπως ο ουρανός, να με
υπνωτίζει έτσι; Μήπως δεν πάω καλά;
Εσύ μάλλον ζηλεύεις τον ζουρλομανδύα μου.

Στην πυραμίδα του κόσμου είμαστε όλοι
σκαρφαλωμένοι. Ο καθένας στη θέση που κα-
τάφερε να πιάσει. Και κλοτσάμε ασταμάτητα
ο ένας τον άλλο. Ο καθένας τον αποκάτω του
και ο αποκάτω τον παρακάτω του και ο απο-
πάνω κλοτσάει εμάς και ο πιο παραπάνω αυ-
τόν και πάει λέγοντας.
Κι αυτούς που είναι πάνω, πάνω, δάσκαλε δεν
τους κλοτσάει κανένας;
Αυτοί έχουν δικό τους αυτοσχέδιο μηχα-
νισμό που τους πετάει πέτρες στο κεφάλι κά-
θε δύο λεπτά. Κι έτσι παραζαλισμένοι, βλο-
συροί και κατηφείς τραγουδάνε χωίς όρεξη
και τελείως μηχανικά έναν αρχαϊκό πρωτόγο-
νο σκοπό που λέει:
Κέρδος, κέρδος
Μόνο κέρδος
Πάντα κέρδος
Όλα κέρδος
Χο, χο, χο, χο!
Κέρδος, κέρδος
Μόνο κέρδος… και ούτω καθεξής.

Δεν μπορεί, δάσκαλε, θα υπάρχουν και κάποιοι
που δεν θα έχουν πανουκλιαστεί.
Θα σου πω. Αν, ας πούμε, στον τόπο μας είχε
την εξουσία η ιατρική επιστήμη και αποφάσι-
ζε να δέσει με ζουρλομανδύες όλους τους βα-
θιά άρρωστους ψυχικά πολίτες, μετά την ε-
φαρμογή του νόμου θα απομέναν καμιά δυο
χιλιάδες λογικές, ελεύθερες και ηρωικές ψυ-
χές που θα τρέχαν να τους περιποιούνται ό-
λους: δογματικούς, παρτάκηδες, σεξοπαρα-
νοικούς, νοικοκυραίους, μαζοχιστές, ναζιστές,
εθνικιστές, χούλιγκαν, και λοιπούς, και θα εί-
χαν και ενοχές που δεν θα τους προλαβαίναν.
Όμως, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, οπότε
κακώς το συζητάμε.
Έχεις, δίκιο δάσκαλε. Η φαντασίωση δεν ευ-
νοεί τη συνείδηση.
.

(Γιάννης Αγγελάκας | Ο μεγάλος μαθητής και ο μικρός δάσκαλος |
2019 | Εκδόσεις Καστανιώτη)