Κοινοποιησεις

 

 

ΜΜ    Δάσκαλε, γιατί οι άνθρωποι λένε: “Ο σκύλος
είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου”; Ι-
σχύει; Είναι το τελικό πόρισμα αυτό;

ΜΔ    Ναι, είναι το τελικό πόρισμα. Παλιότερα έλε-
γαν: “Ο φίλος είναι ο καλύτερος φίλος του αν-
θρώπου, αλλά μετά, όταν είδαν τι γίνεται, το
διόρθωσαν.

.
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ | Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ |
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ | 2019 | ΣΧΕΔΙΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΦΤΗΣ)