Κοινοποιησεις

Στους ουρανούς της σκουριάς
κρατούν την τελευταία τους ελπίδα
οι λαμπερές λαμαρίνες
τα κραυγαλέα μέταλλα
βουλιάζοντας
στ’ αβέβαια νερά
της αθανασίας.