Κοινοποιησεις

Ένα χειμώνα έκανε
μολύβι το δάχτυλο
τον αέρα τετράδιο
κι έγραφε πάνω στο κρύο.

Το χέρι κοκάλωσε,
τα γράμματα χάθηκαν,
κανένας δεν διάβασε.

Κι όμως υπάρχουν
αυτές οι τροχιές
εκκρεμή παραμύθια
στο χιονισμένο τοπίο.
.
(Από το ημερολόγιο 2021: Με το βλέμμα των παιδιών | Εκδόσεις: άπαρσις)