Κοινοποιησεις
 
Να βάζουμε τη μπαταρία στο ρολόι
ν’ ανοίγουμε το κινητό
και
‒όπως εκείνα τα λησμονημένα πρόσωπα του Κορτάσαρ‒
να σηκωνόμαστε, να κάνουμε μπάνιο, να βάζουμε ταλκ, να παρφουμαριζόμαστε, να χτενιζόμαστε, να ντυνόμαστε
κι έτσι προοδευτικά
να ξαναγινόμαστε κάτι που δεν είμαστε
 
ή αυτό που είμαστε
πράγμα που είναι ακόμα χειρότερο.

.
 (Μετάφραση: Δημήτρης Αγγελής)