Κοινοποιησεις

Πλανᾶται σὰ σοφὴ παροιμία, γλιστράει
ἀπ’ τὸ ἀπορροφητικό βλέμμα
τὸ πρακτικό χέρι
τὸ νυστέρι τῆς ἑρμηνείας.
Στέκει αἰώνιος λειτουργὸς μιᾶς θρησκείας
ποὺ ὐμνεῖ τὴν αἴρεση σὲ κάθε της πιστό.