Κοινοποιησεις
Είναι αναπόφευκτο να θεωρούνται τρελές
και ίσως ακόμη σαν εγκλήματα
οι πιο υψηλές μας ιδέες,
αν φτάσουν σε αυτούς που δεν είναι προορισμένοι για αυτές.