Κοινοποιησεις

Ένα πρώτο σημάδι της αρχόμενης κατανόησης είναι η επιθυμία για θάνατο. Αυτή η ζωή μοιάζει αφόρητη, άλλο ένα ανέφικτο. Δεν ντρέπεται πια κάποιος επειδή θέλει να πεθάνει ικετεύει να τον μεταφέρουν απ’ το παλιό κελί, που το μισεί, σε ένα καινούριο, που πρέπει πρώτα να μάθει να το μισεί. Επίσης ωθείται από κάποια υπολείμματα πίστεως ότι στη διάρκεια της μεταγωγής, θα τύχει να περνάει ο αφέντης από τον διάδρομο, θα κοιτάξει τον φυλακισμένο και θα πει: «Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να ξανακλειστεί μέσα. Θα έρθει μαζί μου.

.
(Μετάφραση: Γιώργος – Ίκαρος Μπαμπασάκης)