Κοινοποιησεις

Εξακολουθώ και τώρα ακόμη να νιώθω φόβο εξαιτίας
του γράμματος στο οποίο εκφράζω τη δυσαρέσκειά μου
για την εξωτερική μου εμφάνιση. Ένας Θεός ξέρει πώς
θα με περιγελάσεις! Και κάθε λεπτό φοβάμαι ότι θα λάβω
ένα τηλεγράφημα: “Φραντς, είσαι πανέμορφος”.
.

(Γράμματα στη Φελίτσε |  Μετάφραση: Σ. Κουνδουράκη)