Κοινοποιησεις

Χρειαζόμαστε τα βιβλία εκείνα που επιδρούν πάνω μας σαν ένα
δυστύχημα που μας προκαλεί οξύ πόνο, σαν τον θάνατο κάποιου
τον οποίο αγαπήσαμε περισσότερο από τον ίδιο τον εαυτό μας, σαν
να μας άφηναν έκθετους στο δάσος, μακριά από όλους τους
ανθρώπους, σαν μια αυτοκτονία, ένα βιβλίο οφείλει να είναι το
τσεκούρι για την παγωμένη θάλασσα εντός μας.