Κοινοποιησεις

ο
θάμνος
με
τ´ αγκάθια
είναι
το
παλιό
που
κλείνει
το
δρόμο.
Πρέπει
να
πιάσει
φωτιά,
αν
θέλεις
να
προχωρήσεις…

(Το τρίτο μπλε τετράδιο | 18 Νοεμβρίου 1917)