Κοινοποιησεις

Το γαλάζιο ξαναγεννιέται από το γκρίζο καθώς η σάρκα μαύρου
σταφυλιού που το ζουλάνε.
Όλη η ατμόσφαιρα γίνεται ένα κάθυγρο μάτι, όπου προσωρινά οι
αιτίες και η επιθυμία για βροχή έχουν χαθεί.
Αλλά η νεροποντή άφησε παντού αναμνήσεις που καθρεφτίζουν την καλοκαιρία.

Υπάρχει κάτι το συγκινητικό σ’ αυτή τη σύζευξη ανάμεσα σε
δυο διαφορετικές ψυχικές διαθέσεις.
Κάτι το αφοπλιστικό μέσα σ’ αυτή την τελειωμένη διάχυση.

Κάθε τέλμα μοιάζει τότε με φτερό πεταλούδας κάτω από τζάμι.
Αρκεί όμως ένας περαστικός τροχός, και η λάσπη τινάζεται.