Κοινοποιησεις

Ταξίδι όπου κι αν πας
πικρή και αγύριστη ψυχή μου,
με μια κίνηση, εύκολα πια
θα βρίσκομαι κοντά σου.
Και πάνω από το σκότος
της κάθε σου στροφής, της κάθε εποχής,
το φως που ονειρεύτηκες θα είναι φως
μιας άλλης προσδοκίας