Κοινοποιησεις
Αφήστε τα παιδιά να παίξουν!
Μπορείς να σκάψεις ένα τούνελ
μέχρι το φεγγάρι μόνο στα 6!
Το πιάνο και τα Αγγλικά, μπορούν να περιμένουν!