Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο | Σταύρος Ζώρας

    Κοινοποιησεις

    Κοίτα

    ζημιά που θα έσωζε ο ιωτακισμός

    αν διώχναμε μακρυά το “λήγω”