Κοινοποιησεις

Ας καταργήσουμε την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Ας καταπολεμήσουμε την κτηνώδη παρόρμηση του αρσενικού που
πιστεύει πως πρέπει να κυριαρχεί πάνω στο θηλυκό·
ας καταπολεμήσουμε τις θρησκευτικές, κοινωνικές και σεξουαλικές προκαταλήψεις·
ας εξασφαλίσουμε σε όλους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά,
την ευημερία και την ελευθερία· ας διαδώσουμε την μόρφωση και,
τότε, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση λογικά,
εάν δεχθούμε ότι δεν θα υπάρχουν πλέον άλλα βάσανα,
εκτός από εκείνα του έρωτα.
Εν πάση περιπτώση, όσοι είναι άτυχοι στον έρωτα.
θα μπορούν να βρουν άλλες απολαύσεις, εφ’ όσον η κατάσταση
δεν θα είναι όπως η σημερινή, στην οποία ο έρωτας
και το αλκοόλ αποτελούν την μοναδική παρηγοριά του
μεγαλύτερου μέρους της ανθρωπότητας.