Κοινοποιησεις

Δεν μπορώ να απολαύσω ένα φαγητό όταν σκέφτομαι
πως κάποιοι πεθαίνουν από την πείνα.
Δεν μπορώ να νιώσω ανεμπόδιστη χαρά όταν ο γιός μου
κρατάει ευτυχισμένος με λαχτάρα ένα παιχνίδι, ενώ κάποιο
άλλο παιδί δεν έχει απολύτως τίποτα. Δεν μπορώ
να ευχαριστηθώ ανέμελα ένα αστείο όταν ξέρω ότι
κάποιοι σαπίζουν στην φυλακή. Είναι ένας καθαρός εγωισμός.
Είναι ένας αλτρουισμός. Χωρίς αυτόν, είναι αδύνατο να
είσαστε αναρχικός.