Κοινοποιησεις

Όταν ένας άνθρωπος βρίσκει κάτι που
τού είναι απαραίτητο, δεν το χρωστά
στην τύχη αλλά στον εαυτό του.
Είναι η ανάγκη κι η επιθυμία
του να το βρει που του το δίνουν.

(Από το βιβλίο: Ντέμιαν | Μετάφραση: Μένη Κουμανταρέα | Εκδόσεις: Ηριδανός)