Κοινοποιησεις

Όποιος θέλει μουσική αντί για θόρυβο, χαρά αντί για ευχαρίστηση,
ψυχή αντί για χρυσό, δημιουργική δουλειά αντί για δουλειά, πάθος
αντί για ανοησία, δεν βρίσκει σπίτι σε αυτόν τον τετριμμένο κόσμο μας.