Κοινοποιησεις
 
Αυτός ο έρωτας δεν νοείται χωρίς το σαρκικό του μισό,
το σεξ που περιστρέφει τον πόθο προς πάσα κατεύθυνση
στις τριακόσιες εξήντα μοίρες κι έτσι ολόκληρος και ολοκληρωμένος αποτελεί
την υπέρτατη μορφή επικοινωνίας αλλά και την ίδια την ουσία
της ιερότητας. Αυτό μου έμαθες.
 
(Teorema – Pier Paolo Pasolini | 1968| Πηγή: περιοδικό Χάρτης | τεύχος 2 |
του Λάμπρου Σκουζάκη | Φεβρουάριος 2019)