Κοινοποιησεις
Οι άνθρωποι ήταν δυστυχισμένοι πριν γεννηθώ και θα
συνεχίσουν να είναι δυστυχισμένοι και αφού πεθάνω.
Είναι αλήθεια ότι προκάλεσα την επιπλέον δυστυχία
κάποιων κι εγώ. Αλλά ήμουν η πραγματική αιτία αυτής
της δυστυχίας ή απλά ένας πράκτοράς της;