Κοινοποιησεις

Δεν είσαι πιο σημαντικός από ότι προσφέρεις.

.
(Cover: Jean-Michel Basquiat)