Κοινοποιησεις

Έχω βρίσει και χτυπήσει την μάνα μου σαν να ‘τανε σκυλί.
Το ίδιο και τον πατέρα μου. Ίσως αυτόν ακόμη χειρότερα.
Οπότε ο γιος μου δεν έχει τίποτα να φοβηθεί.
Η αγάπη μας είναι εγγυημένη.