Κοινοποιησεις

Για να γεμίσεις ένα Κενό
Είσαγε Αυτό που το προκάλεσε –
Κάλυψέ το
Με Άλλο – και θα χάσκει πιότερο ανοιχτό –
Δεν μπορείς να συγκολλήσεις μιαν Άβυσσο
Με Αέρα –

.
(Μετάφραση: Άλεξάνδρα Σωτηράκογλου)