Κοινοποιησεις

Έχω ονειρευτεί στη ζωή μου,
όνειρα που έχουν μείνει μόνιμα μαζί μου
αλλάζοντας τις ιδέες μου.
Έχουν περάσει και από μέσα μου,
όπως το κρασί μέσα στο νερό,
και έχουν αλλάξει το χρώμα του μυαλού μου.