Κοινοποιησεις
 
Είναι μια πόλη που κρεμάει τους κατοίκους της/ από τις κεραίες
των κακόγουστων κτιρίων της κι έπειτα/ τους αφήνει ν’ ανεμίζουν
σαν τρόπαια των παθών της/ Η πόλη της μνημοκτονίας και των αιωρούμενων
πτωμάτων/φημίζεται για τη διαβόητη συλλογή της από γομολάστιχες/
κάθε γομολάστιχα σβήνει και μια ιστορία/ κάθε ιστορία σβήνει και μια μνήμη/
Αυτή η πόλη πετάει τους κατοίκους της από γέφυρες που δεν έχει/
ζητώντας τους να βγάλουν τα παπούτσια τους πρώτα.