Κοινοποιησεις
 
 
 
Ο κόσμος ολοένα χαμηλώνει
Πέφτει στα γόνατα Υποκλίνεται
Σε ανθρώπους φελλούς
Που πνίγηκαν σε σαμπάνιες ονειρώξεων
Και τώρα εκτινάσσονται με ορμή
Μέσα από γυάλινα στόμια
Πυροβολώντας
Με σφαίρες αφρού
Την υπεροψία της ανυπαρξίας τους
Μιας ζωής
Σε άδειο κέλυφος
 
(Cover: Tess Roby | Κανονικοί άνθρωποι με λοφίο και μια παρδαλή ουρά |
Εκδόσεις: Γαβριηλίδης | 2014)